Kåring / Skeletal Atavism

Skeletal Atavism

 
På MHDK`S generalforsamling den 24 nov. 2019 blev der vedtaget at Hingste med avlsgodkendelse i MHDK skal teste for Skeletal Atavism.

Skeletal Atavism er ikke et udbredt problem hos Minaturehestene i Danmark og der kun kendskab til enkelte tilfælde, her landet.

Ved indførelse af krav om gentestning for skeletal Atavism/dværgvækst samt registrering af resultatet i hestedatabasen skabes der er større fokus på at begrænses genetiske og arvelige sygdomme hos avlsdyrene. Samtidigt ønsker MHDK at gentestningen kan bruges som et redskab til hoppeejere, ved valg af hingst. 

Test for Skeletal Atavism
 
Fra 2020 skal alle Hingste der er færdigkåret/eller opnår kåring eller avlsgodkendelse, testes for skeletal Atavism/dværgvækst før en optagelse på foreningens hingsteliste kan finde sted. Gentesten omfatter alle hingste på hingstelisten.

For at resultatet kan registreres i Hestedata skal prøven udtages af en dyrlæge eller en SEGES’ besigtiger. Udgiften påhviler hingstens ejer. Resultatet registreres i Hestedata, og på foreningens hingsteliste.Alle hesteejer kan få taget testen for Skeletal Atavism på alle SEGES mærkning pladser i DK, samt til MHDK kåringen i april (gælder både hopper og hingste)

Hvis både Hopper og Hingste er testet/registreret som værende negative bære af Skeletal Atavism (udtaget af dyrlægen/SEGES), bliver et afkom efter disse, automatisk registret som værende "negative bærer” af SA. Det er derfor en rigtig god ide for avler af miniatureheste i MHDK, at få testet både hopper og hingste, da det på sigt, bedre kan svare sig økonomisk, fordi man kan spare penge på at teste for SA fremadrettet. 

Flere medlemmer har på nuværende tidspunkt valgt at selv teste hingste som allerede er kåret og opført hingstelisten (før 2020).
Testen kan ikke registers i Hestedata da prøven er udtaget af ejer selv.

Resultatet af testen vil derfor kun blive registreret på forenings egen hingsteliste som findes på hjemmesiden.
Hingsteholder har udfyldt en tror og love erklæring på at "det er den rigtig hest" som hårprøven er udtaget fra.
Avlsforeningen for Miniaturehesten i Danmark  | bestyrelse.mhdk@gmail.com