Kontakt: 

Har du ideer til nye aktiviteter? Eller spørgsmål?
Du kan altid kontakte bestyrelsen via mail: bestyrelse.mhdk@gmail.com


 

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
 
  • Generalforsamlingen vælger 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
  • Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
  • Ingen under 18 år er valgbare til bestyrelsen.
  • For at man kan vælges som bestyrelsesmedlem eller suppleant, skal man minimum have været medlem i 12 måneder.
  • Generalforsamlingen vælger 2-3 suppleanter til bestyrelsen hvert år. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden, indtræder 1. suppleant for resten af valgperioden. Såfremt der ikke er nogen suppleant, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse indenfor 6 uger.
  • Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst 5 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
  • Bestyrelsen leder foreningens virksomhed iht. love og regler med ansvar over for generalforsamlingen. Foreningen forpligtes ved underskrift af den samlede bestyrelse med undtagelse af gældsstiftelse, som kun kan ske efter vedtagelse på generalforsamlingen.
  • Bestyrelsens medlemmer samt andre, der tilsiges til bestyrelsesmøder, kan modtage kompensation for udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder, møder i lokaludvalg og lignende svarende til billigste offentlige transportmiddel samt et beløb til dækning af fortæring.
  • Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov, og sørger så vidt muligt for at sprede aktiviteterne geografisk.
  • Bestyrelsen udarbejder regler for kåring og registrering i henhold til SEGES’ regler.
 
Avlsforeningen for Miniaturehesten i Danmark  | bestyrelse.mhdk@gmail.com